Lịch Sử 3P Prinz


3P PRINZ là công ty sản xuất bơm lâu đời của Ý (Italy) có từ năm 1952, chuyên sản xuất và nổi tiếng về các dòng bơm 2 trục vít (Twin Screw Pump), bơm đĩa quay rỗng (Hollow Rotary Disk) và bơm cánh gạt (Rotary Vane Pump). 

3PPRINZ sở hữu 2 thương hiệu bơm có kỹ thuật cao và công nghệ cải tiến bao gồm:

Pompe 3P - Hollow rotary disk and Gear Pumps
Pera-Prinz - Screws pumps

Tracing its history to early 1950s, in Lucca Tuscany we can find its first application about hollow disk design with Pompe 3P. Today 3P Prinz with their brands "Pompe 3P" and "Pera-Prinz" has more that 12000 pumps installed.

1952: The Company Pompe 3P is born in Lucca, Tuscany, as a design and manufacturing company for hollow rotary disk pumps.

1970s: The Company starts the manufacturing of the Twin Screw Pumps, licensed by Prinz; the brand name is Pera-Prinz


2013: the Company has changed name to 3P Prinz

2014: The Company, after changing the Statutory Name to 3P Prinz, is moved back to Lucca, Tuscany; new investments are done (Modula Vertical Warehouse, new Infor LN ERP system) and new personnel is acquired.

2018: the Company has moved to a larger Plant


2018 – New Plant near Lucca


Đại lý chính thức nhập khẩu và phân phối bơm trục vít của 3PPrinz tại Việt Nam

Đại diện và đại lý chính thức nhập khẩu và phân phối các loại bơm của hãng 3P Prinz tại Vietnam như: bơm trục vít đôi, bơm đĩa quay, bơm cánh gạt
Previous Post Next Post